Szanowni Państwo,

Naukowe Towarzystwo Organizacji i Zarządzania, jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym, posiadającym osobowość prawną.
Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i zarządzaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym Kraju.

Naszym celem jest :

  • przygotowywanie i przeprowadzanie kompleksowych strategii rozwoju przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, wycen majątkowych,
  • prowadzenie i wdrażanie prac naukowo-badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy,
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji zarządzania oraz realizowanie innych aspiracji członków Towarzystwa,
  • integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania
  • promowania polskich przedsiębiorców z obszaru MŚP poprzez stworzenie nagród dla wybitnych przedstawicieli tego środowiska,
  • prezentowanie na zewnątrz stanowiska i opinii w sprawach nauki i praktyki organizacji i zarządzania.
Naukowe Towarzystwo Organizacji  i Zarządzania
KRS 0000583939, NIP 8992777083,
REGON 36299018900000,
Rachunek PKO BP SA 18 1020 5242 0000 2002 0358 2350,
Adres do korespondencji: 55-070 Smolec ul. Dębowa 3D
www.ntoiz.pl | info@ntoiz.pl